De poorten en kanalen

In de centra van een bodygraph zien we nummers staan en die vertegenwoordigen de poorten. Bij elke poort hoort belangrijke informatie over het genetisch materiaal dat daarin ligt opgeslagen en waardoor ons leven wordt gestuurd. Dit geheel in tegenstelling tot wat de mens ooit dacht. Wanneer we met een geactiveerde poort te maken hebben, is het hieraan verbonden kanaal ‘rood’ of ‘zwart’ gekleurd in de bodygraph en dit kan zowel voor de helft als in z’n geheel zijn. Dit heeft verschillende betekenissen.

Geactiveerde poorten laten ons de thema’s zien die een belangrijke rol in ons leven spelen. Thema’s die wij op in allerlei situaties leren (her)kennen en die zichzelf transformeren na bewustwording hiervan.

Dit  gaat  zover terug als ‘het begin’ van de mensheid. Zoals de afbeelding  laat zien, zijn we met alle mensen op aarde verbonden en communiceert de mensheid op energetisch niveau via de genen met elkaar. Fysieke afstand speelt hierbij geen rol.

Comments are closed.