Autoriteit en strategie

Human Design kent vijf typen. Welk type je bent wordt onder andere bepaald door welke- en hoeveel centra er gedefinieerd zijn. Ieder type is anders en daarmee verandert elke keer je beleving binnen de interactie met de mensen om je heen.

Je ervaart misschien reacties bij jezelf die je voorheen niet kende, alsof je beslissingen anders worden beïnvloed. Je manier van handelen wordt mede bepaald door je type.

Comments are closed.