Kabbala

De kabbala wordt gezien als een wijsheid die van generatie op generatie doorgegeven is binnen de Joods-Christelijke traditie van het Westen. De Kabbala werd van oudsher bestudeert binnen kleine groepen.

De oorsprong ligt in Zuid-Frankrijk waar twee mystieke joodse stromingen elkaar ontmoetten. De grondlegger zou Rabbi Isaac Saggi-Nehor zijn geweest. Via zijn studenten kwam de leer terecht in Toledo. Toledo was in die tijd de ontmoetingsplaats van mystici van het Christendom, Jodendom en de Islam.

levensboom

De elf goddelijke kenmerken binnen het universum worden door de levensboom weergegeven. De mensheid zal vele malen transformeren. Het ‘oude’ achter zich laten en ruimte maken voor ‘nieuwe’ inzichten.

Voorbij de dualiteit.

Een Sefira is een kanaal van levenskracht. De Sefirot zijn verdeeld in drie groepen: geest, hart en handelen.
Tussen de Sefirot (tien cirkels in de levensboom) zijn tweeëndertig verbindende kanalen. Deze kanalen zijn in Human Design Oost West de basis voor de tweeëndertig kanalen in de bodygraph en hebben stuk voor stuk een eigen betekenis.

De levensboom kan op verschillende manieren worden gelezen. Eén daarvan is de psychologische. Maar zo kennen de kabbalisten ook de overeenkomst van de Sefirot met de planeetkwaliteiten en ook met de chakra’s uit het Hindoeïsme.

Comments are closed.