Chakra’s

Het begrip chakra komt uit het Sanskriet en betekent wiel. Chakra’s werden al genoemd in de Vedische geschriften. Onderzoek heeft uitgewezen dat de Veda’s veel ouder zijn dan werd gedacht en waarschijnlijk dateren tussen de 6000 tot 2000 jaar voor Christus.

De chakra’s zijn als draaiende wielen die ons voortdurend van levensenergie en kracht voorzien. De chakra’s of krachtcentra zijn tevens verbindingspunten waardoor een kracht van het ene lichaam van een mens naar het andere stroomt.

Zij richten onze energie, onze lichamelijke gezondheid, emotionele stabiliteit en geestelijk welzijn. Ieder chakra is verbonden met bepaalde organen en klieren in ons lichaam.

Chakra’s zijn een belangrijk onderdeel van ons energiesysteem en beïnvloeden ons lichaam op een unieke manier. Iedere afzonderlijke chakra stelt een aspect van het bewustzijn voor dat kenmerkend voor ons leven is. Voorbeelden zijn veiligheid, liefde, relaties en intuïtie. Zij kunnen ons meer leren over wie we zijn en de ideeën en houdingen die ons leven bepalen. De chakra’s zijn buitengewoon ontvankelijk voor onze gedachten en emoties en helpen ons deze te ervaren.

Ambika Wouters beschrijft in haar boek zeven chakra’s of energiecentra:  het wortelchakra, het sacraalchakra, het zonnevlechtchakra, het hartchakra, het keelchakra, het voorhoofdchakra en het kroonchakra.  Binnen de meeste tradities spreekt men van zeven tot acht chakra´s, maar er zijn zelfs stromingen die uitgaan van veertien. Human Design Oost West gaat uit van negen energiecentra, kortweg centra genoemd. Ook hier zijn de negen centra onderdeel van de weg om jezelf te leren kennen en om te leren inzien waarom je anders lijkt te zijn dan een ander.

chakra

Comments are closed.