Aura

De aura fungeert als een energetisch omhulsel die het lichaam beschermt tegen alles wat leeft.

De menselijke subtiele energie is aanwezig in de aura en bestaat uit zeven lagen. Zij zijn onze levenskracht en zij beheersen ons lichamelijk welzijn, onze emotionele stabiliteit en mentale helderheid. Ze zijn een weerspiegeling van onze spirituele gesteldheid en onze gevoelens over onszelf en het leven in het algemeen. Subtiele energie beïnvloedt onze emoties, ons denken en onze lichamelijke gesteldheid.

Als de aura door ziekte of zorgen verzwakt, kan ze onmogelijk haar hele energiecapaciteit behouden. Vergelijkbaar is het gat in de ozonlaag, waardoor schadelijke, ultraviolette stralen in de atmosfeer terecht kunnen komen. Een aangetaste aura in het menselijk energiesysteem doet iets vergelijkbaars als het verstoord is.
aura
Een sterk en levensvatbaar energieveld verzekert tegen een externe invasie, die de vorm van een psychische aanval en zelfs lichamelijke klachten kan aannemen. Energie volgt de gedachte en reageert onmiddellijk op onze bedoelingen.

De emotionele laag gaat verder open naarmate we gevoeliger worden en ons beter kunnen laten leiden door onze gevoelens. Deze laag correspondeert met onze overtuiging dat we waardevol en goed zijn en dat we liefde, vriendelijkheid en respect waardig zijn. Hij bestaat uit onze wensen en is, als gevolg van onze onophoudelijke verlangens, erg veranderlijk. In deze laag ontstaan ziekten die de lichamelijke gezondheid ernstig kunnen aantasten. Door de emotionele laag ervaren we een reeks tegenstellingen, zoals plezier en pijn, angst en moed, verbondenheid en ongebondenheid. Hier wordt energie geblokkeerd en geïmplodeerd als onze allesoverheersende verlangens ons leven beheersen.

De etherische laag is de dikste en meest gecondenseerde van de subtiele lagen. Hij vitaliseert en stimuleert de lichamelijke laag en verbindt ons met de cycli en ritmen van de aardse energie. De chakra’s bevinden zich in deze laag energie, naast de lichamelijke laag. De chakra’s stimuleren de endocriene klieren van de lichamelijke laag, die afhankelijk van onze gevoelens en houdingen, verschillende gezondheidstoestanden creëert. De lichamelijke laag bevat al onze organische systemen en bestaat uit gassen, vloeistoffen en vast materiaal. In deze laag kan de ziel zich uitdrukken, de levenslessen leren en wijsheid vergaren. Alle lagen hebben hun eigen wisselwerking. Het zijn uiterst gedifferentieerde energievelden waar onze geest, onze gevoelens en ons lichaam als één functioneren. Lichaam, geest en ziel vormen een onafscheidelijk continuüm.
(Bron: Ambika Wouters, Chakra’s ontcijferd)

Comments are closed.