DNA horoscoop

Waarom heeft Human Design Oost West de inzichten over wie we werkelijk zijn in een ‘DNA horoscoop’ geplaatst?
Dit is namelijk de meest simpele manier om erachter te komen wie je in wezen bent en de verbondenheid met onze medemens wordt hierdoor zichtbaar gemaakt.

Tijdens de uitleg van je persoonlijke ‘DNA horoscoop’ wordt uitgebreid ingegaan op alle eigenschappen die je genetisch hebt meegekregen en je krijgt de sleutels overhandigd om je bewust te worden hoe de mechanismen werken. Het is vooral boeiend om te ervaren hoe je binnen de interactie met iemand anders -of meerdere personen samen- in een ander energieveld terecht komt.

Stap voor stap zul je ont-dekken welke talenten je bezit, om vervolgens je ware Zelf tot bloei te laten komen en steeds meer de eenheid van alles leren ervaren.

dna horoscoopHet DNA werd in 1869 ontdekt door de Zwitserse biochemicus Johann Friedrich Miescher. De chemische structuur hiervan bleef nog lange tijd onbekend en dat het DNA drager is van alle erfelijke eigenschappen, werd pas duidelijk in 1952.

Op het DNA liggen de afzonderlijke genen en het woord zegt het al: in ons lichaam ligt het hele – levens-draaiboek, inclusief het pakket van generaties vóór ons bij de geboorte reeds klaar.

dna landscape

Bij een horoscoop denken we vooral aan ‘astrologie’ waar de stand van de hemellichamen zoals de zon, de maan en overige planeten, op het moment van onze geboorte berekend worden aan de hand van deze gegevens door een astroloog. De plaats op aarde waar ‘ons leven’ begint, is mede van groot belang.

De term ‘horoscoop’ is afgeleid van het Griekse “horoskopos”, wat “kijken naar de uren” betekent en “horoskopoi”, “schrijver van het uur”.
dna horoscoop

Om je persoonlijke bodygraph met de exacte inhoud van je rugzak te bepalen, maakt Human Design Oost West gebruik van eeuwenoude (basis)principes uit de:

De DNA sleutels geven je de toegang tot de centra –chakra’s- binnen je aura met alle informatie die je nodig hebt en waaruit precies naar voren zal komen waar je valkuilen liggen en vooral de manier waarop je kunt leren een ‘andere weg’ te nemen.

1. Ik loop door een straat, er is een diep gat in het trottoir, ik val erin, ik ben verloren […] ik ben radeloos. Het is mijn schuld niet, het duurt een eeuw voor ik eruit ben.
2. Ik loop door dezelfde straat, er is een diep gat in het trottoir, ik doe alsof ik het niet zie, ik val er weer in. Ik kan niet geloven dat ik weer op dezelfde plek ben, maar het is mijn schuld niet. Het duurt lang voordat ik eruit ben.
3. Ik loop door dezelfde straat, er is een diep gat in het trottoir, ik zie dat het er is, ik val er weer in […] het is een gewoonte. Mijn ogen zijn open, ik weet waar ik ben. Het is mijn schuld, ik kom er direct uit.
4. Ik loop door dezelfde straat, er is een diep gat in het trottoir, ik loop er omheen.
5. Ik neem een andere straat.

Dolly Hayn

Comments are closed.